Program pro umělce

Přestože jsou do projektu H&S teamu prozatím zapojeni především sportovci, rádi bychom podpořili i kulturní odvětví. Nadějný tanečník nebo nadaný klavírista si zaslouží stejný díl podpory jako sportovec. V tomto případě počítáme s náklady na studium, vybavení, zahraniční stáže atd.

Sponzoři a partneři