H&S team, z.s.

Na světě je mnoho talentovaných lidí, s potenciálem excelovat ve svém oboru. Tito nadaní a pracovití lidé na své cestě za snem často narážejí na všelijaké (ne vždy, ale především materiální) překážky. Cílem a posláním H&S teamu je vytvořit těmto výjimečným jedincům maximální možné zázemí a podmínky. Chceme umožnit talentům se plně rozvíjet ve svém oboru až na úplný vrchol, ať už je jím cokoliv ze sféry lidské činnosti.

Celý projekt je financován prostřednictvím sponzoringu, darů, grantů a dotací.

H&S team, z.s. se neomezuje na žádnou oblast oborů. Jako příklad činnosti týmu uvádíme tyto 2 programy:

Program pro sportovce:
Sportovci zapojení do H&S teamu mají zajištěný kompletní tréninkový a soutěžní plán včetně kondiční přípravy, regenerace, výživy apod. Na přípravě se podílí vybraný tým odborníků, sestavený vždy individuálně dle potřeb jedince a jeho sportovního odvětví. Ze strany H&S teamu je zajištěno financování přípravy i výjezdů na turnaje, závody nebo zápasy. Naopak sportovec je smluvně zavázán k plnění tréninkového a soutěžního plánu a podmínek sponzorů.

Program pro umělce:
Přestože jsou do projektu H&S teamu prozatím zapojeni především sportovci, rádi bychom podpořili i kulturní odvětví. Nadějný tanečník nebo nadaný klavírista si zaslouží stejný díl podpory jako sportovec. V tomto případě počítáme s náklady na studium, vybavení, zahraniční stáže atd.

Sponzoři a partneři